Bredox chemicals

Factsheet

Kernactiviteiten:
De activiteiten van Bredox houden niet op bij de levering van producten. Er is veel chemische expertise aanwezig en daarnaast beschikken wij over een uitgebreid kennisnetwerk. Onze kennis stellen we graag ter beschikking aan onze klanten, waarbij wij kunnen helpen met optimalisatie van grondstoffenconversie en vermindering van afvalkosten. Leidend in onze kennis zijn onze operationele ervaringen met het (ver)werken met chemie. Ook hebben wij veel kennis van waterzuiveringsprocessen. Graag willen wij onze klanten ondersteunen bij het realiseren van een cradle to cradle concept. Bredox vervult hierbij een belangrijke schakel door onze klanten te helpen met de realisatie van een maximale omzetting van grondstoffen in bruikbare eindproducten, en hierbij de productie van afval te minimaliseren. De kennis welke Bredox hiervoor in huis heeft is als service beschikbaar voor onze klanten. Naast afvalverwerking en het leveren van chemicaliën biedt Bredox een aantal diensten aan.
Vestigingen nationaal + internationaal:
Op onze productielocatie in Weert hebben wij mogelijkheden voor opslag, verpakken en distributie van chemicaliën. Wij beschikken over diverse afvulsystemen en kunnen namens de klant diverse verpakkingen aanbieden van 25 liter polycans, 200 liter drums tot 1000 liter IBC’s. Wij kunnen private labels verzorgen.
Werkgebied:
Industriële reiniging

Informatie

Organisatie en activiteiten:
Bredox beschikt over diverse processen om ionenwisselaar harsen te regenereren. Harsen kunnen in bulk of in kolommen aangeleverd worden. Zowel kation als met metalen ( zoals nikkel, koper, tin, vanadium, molybdeen, zink en kwik) geladen anion wisselaars of selectieve ionenwisselaars worden door Bredox gespoeld waarbij de spoelvloeistof in onze eigen waterzuivering verwerkt worden. Ionenwisselaars die toegepast worden voor reiniging van waterstromen kunnen bij Bredox geregenereerd worden. Na het spoelproces worden de ionenwisselaars weer gereed gemaakt voor hergebruik. Wij hebben ook de mogelijkheid zgn. mengbedharsen, welke o.a. gebruikt worden voor het demineraliseren van water te regenereren. In ons laboratorium kunnen specifieke toepassingen van ionenwisselaar harsen getest worden.
Missie:
Ons doel is om de klant te ontzorgen en samen met de klant te zoeken naar de optimale oplossing voor grondstoffenverbruik, productieformulaties en verwerking van afvalstoffen. Wij zijn georganiseerd op basis ISO 14001. Onze installaties werken volgens Europese IPPC normen.

Deel dit bedrijf