Sr. accounthouder onderwijshuisvesting

ELLBRU Professionals B.V.Noord-Holland
Geplaatst op 17 maart 2023

Functie omschrijving

ELLBRU zoekt een allround adviseur onderwijshuisvesting die uitvoering geeft aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en (V)SO voor één jaar beginnend op 1 maart 2023.

Bestanddelen van de opdracht

 • Je bent voor de schoolgebouwen en gymzalen het aanspreekpunt voor de schoolbesturen;
 • Je initieert en vertegenwoordigt Accommodaties/OHV in het uitvoeringsoverleg dat plaatsvindt na toewijzing van een huisvestingsaanvraag en stelt in dit kader een afsprakenbrief op;
 • Je bewaakt de projecten van start uitvoeringsoverleg, toetsen voorlopig en definitief ontwerp, opstellen beschikkingen, tot afrekening inclusief de bijbehorende stukken voor de bestuurlijke besluitvorming;
 • Je behandelt spoedaanvragen van schoolbesturen; Je bereidt bestuurlijke besluitvorming voor en beantwoordt waar nodig vragen van het college en de gemeenteraad;
 • Je stelt voortgangs- en evaluatierapportages op, draagt zorg voor invoer en beheer van data en informatie van schoolgebouwen en schoolbesturen in het aanvraagsysteem Pronexus en het Digitaal School Dossier;
 • Je verzorgt de juridische overdracht van schoolgebouwen inclusief verkrijgen energielabel van schoolgebouwen van gemeente naar schoolbestuur en andersom;
 • Je verzorgt de totstandkoming van de inmetingen van de schoolgebouwen en houdt hierbij contact met Gemeentelijke Vastgoed;
 • Je werkt in je dossiers nauw samen met de collega's van Stad en Gebied, Projecten, Beheer en Exploitatie, Sport & Bos, Gemeentelijke Vastgoed en het Projectmanagement Bureau.

Op te leveren resultaat:

Zorgen dat het OHP (Onderwijshuisvestingsprogramma) 2023 wordt goedgekeurd in de Raad, en dat in 2023 deze beschikt wordt aan de schoolbesturen.

Afstemming:

Tweewekelijks rapporteer je aan de manager en de coördinator van het OHP.

Lees verder

Wat we van jou verwachten

 • Je beschikt minimaal over een hbo werk- en denkniveau;
 • Persoonlijke motivatie van max 1 A4;
 • Je hebt minimaal twee jaar ervaring met onderwijshuisvesting en de gemeentelijke organisatie;
 • Je hebt kennis van wet- en regelgeving van onderwijs, en specifiek onderwijshuisvesting;
 • Je hebt kennis van en ervaring (minimaal twee jaar) met bestuurlijke besluitvormingsprocessen en ervaring met het opstellen van adviezen;
 • Je hebt ervaring met projectmatig werken en affiniteit met financiën;
 • Je bent een doorzetter met het vermogen mensen te betrekken en verbinden.
Lees verder

Arbeids-voorwaarden

Wij bieden een goed salaris met bijbehorende marktconforme secundaire arbeidsvoorwaarden volgens de 'inlenersbeloning' waarbij je als professional werkt via ELLBRU. Op deze vacature kunnen geen ZZP'ers reageren. U kunt reageren tot 27 maart.

Lees verder

Over de organisatie

Kom meewerken aan de groei van Amsterdam! De afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) draagt bij aan een leefbaar Amsterdam door zorg te dragen voor een divers, betaalbaar en hoogwaardig voorzieningenniveau. Binnen de afdeling MV zijn drie teams ingericht. Een team Stad en Gebied, dat zich vooral richt op de vertaling van de opgaven van de stad naar plannen, een team Accommodaties en een team Projecten. Het team Accommodaties richt zich op de uitvoering van de wettelijke taak Onderwijshuisvesting, alsmede op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen op het gebied van onderwijshuisvesting. De komende jaren zullen er circa 30-40 nieuwe schoolgebouwen voor het basisonderwijs en circa 10 schoolgebouwen voor het voortgezet onderwijs gerealiseerd moeten worden in de nieuwe ontwikkelgebieden. Daarvoor is de afdeling Maatschappelijke Voorzieningen (MV) aan zet. Naast de realisatie van nieuwe scholen wordt er ook geïnvesteerd in het op orde brengen en houden van de bestaande schoolgebouwen. Een verdichtende stad vraagt ook om flexibele gebouwen die op de lange termijn waardevol en waardevast blijven, duurzame gebouwen die aanpasbaar zijn aan de veranderende vraag en inzetbaar voor ander gebruik. De gemeente en schoolbesturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om deze uitdagingen tegemoet te treden en te komen tot een passend aanbod aan onderwijsgebouwen in de stad. Als allround adviseur onderwijshuisvesting geef je uitvoering aan de landelijke wettelijke taken betreffende Onderwijshuisvesting PO, VO en (V)SO. Het team fungeert in dit kader op strategisch -, tactisch - en operationeel niveau als intermediair en regisseur tussen het gemeentebestuur en de schoolbesturen. Team Accommodaties levert hierbij de expertise, kennis en strategisch advies met betrekking tot de gewenste en/of noodzakelijke verdeling van het aantal vierkante meter schooloppervlak binnen de gemeente en de kwalitatieve ontwikkeling ervan. Daarnaast adviseert team Accommodaties het gemeentebestuur over de beschikking van de toegewezen financiële middelen voor de ver-/nieuwbouw van schoolgebouwen. Dit alles voor de lange-, middellange- en korte termijn en in samenwerking met alle betrokken partijen. De drie teams Stad en Gebied, Accommodaties en Projecten worden ondersteund door een Strategisch Regisseur, de Ambtelijk Opdrachtgever Realisatie en een financieel team. Ben jij die allround adviseur met meerdere jaren ervaring in een politiek-bestuurlijke omgeving, die wilt bijdragen aan een compleet en leefbaar Amsterdam? Dan is ELLBRU op zoek naar jou!

Lees verder

Solliciteer direct

Op de vacature Sr. accounthouder onderwijshuisvesting

Solliciteer je op deze vacature, dan solliciteer je direct bij ELLBRU Professionals B.V.

Vind jouw ideale baan!

Niet direct jouw ideale vacature gevonden?

Wij zoeken de ideale baan voor jou. Meld je aan en wij gaan voor je aan de slag