Wil jij werken in de procestechniek? Wil jij werken in de procestechniek?
/_images_upload/_tn_8744b871bc691c51.jpg
Wil jij werken in de procestechniek?

 

Snel zoeken

Operator Pekelwinning bij AkzoNobel Specialty Chemicals in Farmsum

Functie omschrijving Operator Pekelwinning bij AkzoNobel Specialty Chemicals in Farmsum

Mechanical Operator Pekelwinning

De functie wordt uitgeoefend in een bedrijf op verschillende locaties dat pekel produceert en aflevert. Daarbij wordt ook weak brine afgenomen en verwerkt.
De Mechanical Operator boorterreinen draagt verantwoordelijkheid voor het efficiënt leveren van pekel als grondstof voor o.a. de Zoutbedrijven en derden, plus het zorgdragen en uitvoeren van alle voorkomende onderhouds- en elwinning reparatiewerkzaamheden van de installaties (workovers), boringen, leidingen en statisch zowel als roterend materieel.

De Mechanical Operator boorterreinen is tevens verantwoordelijk voor het naleven van de Mijnwet met alle daaruit voortvloeiende verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit zelfde geldt ook voor het bedrijfsnoodplan en handboek arboregels
Actief deelnemen aan consignatie/storingsdienst zoals ingesteld voor de pekelwinning locaties.

Doel:
Leveren van een bepaalde hoeveel product binnen specificatie conform bedrijfsvoorschriften, procedures, richtlijnen en instructies op de boorterreinen en oplossen van storingen en calamiteiten.

Functieprofiel Operator Pekelwinning bij AkzoNobel Specialty Chemicals in Farmsum

Verbetervoorstellen

 • Doen van voorstellen t.a.v. de verbetering van de werkprocessen en het onderhoud van de installaties.
 • Efficiencybewaking, monstername en verbetervoorstellen.
 • Tijdens werkvergaderingen doen van voorstellen voor de ad-hoc en structurele verdeling van het werk.
 • Beoordelen van het productieproces en de technische staat van de installatie als geheel.

Productiekwaliteit

 • Leveren van product, dat aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet, rekening houdend met de milieudoelstellingen, minimalisatie van emissies en alle relevante wettelijke bepalingen en - - nemen van maatregelen bij (dreigende) afwijkingen.
 • Optimaal gebruik maken van installaties en apparatuur, grond- en hulpstoffen.
 • Uit bedrijf nemen en schoon en veilig opleveren van de installatiedelen t.b.v. onderhoud.

Gesignaleerde storingen

 • Beoordelen, analyseren en prioriteiten stellen van en bij (dreigende) technische storingen en (laten) geven van opdrachten voor het verhelpen ervan.
 • Installaties of delen daarvan uit bedrijf nemen en vrijgeven voor onderhoud.
 • Toezien op de uitvoering van technische werkzaamheden (QHSE-breed).
 • Uitvoeren van (technische) werkzaamheden bij storingen en het oplossen van deze storingen.

Opgeloste storingen

 • Plannen en uitvoeren van stops voor onderhoud aan de productie-installaties en wellheads.
 • Verrichten van afnamekeuringen voor in-bedrijfstelling
 • Opstarten van de installaties.

Onderhoudsopdrachtbonnen TD/ Externen

 • Opstellen van opdrachten voor de TD en buitenfirma’s naar aanleiding van storingen of gewenst onderhoud.
 • Beantwoorden van vragen en geven van aanwijzingen tijdens de onderhoudswerkzaamheden.
 • Plannen/begeleiden en toezicht houden bij projecten en workovers
 • Controle op naleving van QHSE en SODM voorschriften.
 • (Technische) Controle op de door eigen en externe diensten uitgevoerde werkzaamheden.

Uitgevoerde reddingsacties

 • Bij calamiteiten nemen van technische maatregelen om de oorzaak van de calamiteit weg te nemen.
 • Stimuleert de veiligheid op de site.
 • Rapporteert over de calamiteiten activiteiten en incidenten aan de super storingsdienst en het hoofd Pekelwinning.

QHSE-naleving

 • Beoordelen, informeren, aanspreken en instrueren van medewerkers en derden over de naleving van de QHSE-richtlijnen, instructies, wettelijke (Staats Toezicht Op De Mijnen) en bedrijfsvoorschriften.
 • Uitvoeren van taken conform het bedrijfsnoodplan.
 • Melden van incidenten en rapporteren van overschrijdingen aan de betreffende instanties. SODM, Provincie, Gemeentes.
 • Controleren van werkvergunningen op de geldende regels en de actuele situatie.
 • Naast uitvoering van werkzaamheden op efficiënte- en kostenbeheerste wijzen, zijn o.a. veiligheid en gezondheid van de persoon zelf en zijn medewerkers, kwaliteit van het eindproduct en milieubelasting, daarbij belangrijke aandachtspunten.

Rapportage

 • Invoeren van onderhoudsgegevens in SAP
 • Invoeren van productiegegevens in PI, Excel en Metso.
 • Verslaglegging aanleggen van bijzonderheden m.b.t. de Produktie, QHSE aspecten en technische en procesmatige verstoringen.
 • Het vastleggen van kwalitatieve en kwantitatieve productie informatie.
 • Informeren van het Hoofd Pekelwinning van afwijkingen voorkomend uit het genereren en analyseren van productierapportages
 • Aanbieden van voortgangsrapportages aan SODM.
 • Communiceren met omwonenden betreffende HSE aspecten.
 • Invoeren van KPI en OEE gegevens en deze bespreken in het week productie overleg.

Sociale vaardigheden/communicatie

 • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid t.b.v. dagelijkse communicatie met de zoutbedrijven, SODM, omwonenden, contractors de dagelijkse interne werkbesprekingen en periodieke afdelingsvergaderingen.
 • Mondeling en schriftelijk overdragen van informatie t.b.v. dienstoverdracht en productierapportages.
 • Contacten met TD inzake oplossing van grotere storingen en preventief onderhoud.
 • Bewust zijn van de bestaande goodwill t.o.v. omwonenden en vice versa (geldt ook als afbreukrisico).

Specifieke vaardigheden/vereisten

 • 1e lijns calamiteiten oplossing en BHV / EHBO.
 • Grote zelfstandigheid, stressbestendigheid, bewust zijn van verantwoordelijkheden m.b.t. aanwezige afbreukrisico’s en om kunnen gaan met hoge werkdruk.
 • Heeft als gezagsmiddel de mogelijkheid personen van locaties te verwijderen indien herhaaldelijk de toe te passen regels overtreden worden.
 • Deze regels betreffen die van het bedrijfsnoodplan en die van SODM.

Deskundigheden/Competenties

 • Resultaatgerichtheid
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsbewustzijn
 • Innovatie
 • Teamwork
 • Respect voor Normen en Waarden
 • Managen van prestatie, ontwikkelen van anderen en stimuleren van een open werksfeer
 • Zelfstandigheid/ initiatief
 • Analytisch denken en werken

Kennis en ervaring

 • Vapro-B of gelijkwaardige opleiding
 • Interne opleiding "Mechanical Operator"
 • Groot rijbewijs C1E + CCV-B chauffeursdiploma
 • BHV of EHBO diploma
 • VCA-VOL
 • Hijsbewijs
 • Kennis van verslaglegging en rapportages
 • Kennis van Metso
 • Kennis van SAP, PI, DNA-historian, Excel, Word, Powerpoint
 • Kennis van continue productieprocessen
 • Kennis en opleiding t.b.v. gasmeetapparatuur en de toepassing ervan.
 • Om kunnen gaan met gasmeetapparatuur (Opleiding)
 • Heftruckcertificaat

Jouw reactie

Jouw reactie
Voor vragen over de rol kun je bellen met Talent Resourcing via +31 (0)88 - 010 6789 #3 of solliciteer direct online op www.akzonobel.com/careers en ga naar vacature 180002XT of klik op de 'Solliciteer' button.

Een pre-employment screening kan onderdeel uitmaken van het recruitment proces.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacatureplaatsing wordt niet op prijs gesteld.

Over AkzoNobel Specialty Chemicals

Wereldwijd vertrouwen industrieën op onze essentiële chemieproducten bij de productie van alledaagse producten zoals papier, kunststoffen, bouwmaterialen en artikelen voor persoonlijke verzorging. Voortbouwend op de toewijding van onze medewerkers en onze gezamenlijke inzet voor veiligheid, duurzaamheid en open innovatie, hebben we een bedrijf van wereldklasse gevestigd, waarbij we sterke samenwerkingsverbanden hebben opgebouwd met onze klanten. Wij zijn in meer dan 80 landen actief, en tot onze portfolio van toonaangevende merken behoren namen als Eka, Dissolvine, Trigonox en Berol.

Locatie

Farmsum

Publicatie datum

03.07.2018

Operator Pekelwinning bij AkzoNobel Specialty Chemicals in Farmsum