Factsheet

Kernactiviteiten:
ForFarmers levert duurzaam voer en advies wat resulteert in een gezondere veestapel, grotere efficiëntie en daardoor een beter rendement op het boerenerf. Hierbij zijn verbeteringen in duurzaamheid en dierenwelzijn belangrijk. Het belang dat ForFarmers hieraan hecht, uit zich onder andere in de gemiddeld meer dan 40-50 onderzoeksprojecten die ons Nutritie en Innovatie Centrum (NIC) per jaar uitvoert. Daarnaast gebruiken ze hun uitgebreide netwerk, waartoe veel van Europa's leidende onderzoeksinstituten en universiteiten behoren, om bij te dragen aan zowel onderzoek als de totstandkoming van producten en diensten voor boeren.
Hoofdvestiging Nederland:
ForFarmers (Lochem, Nederland) is een internationaal opererende voeronderneming die complete voeroplossingen biedt voor de (biologische) veehouderij.
Werkgebied:
Rundvlee, Pluimvee, Varkens, Geiten en Schapen
Bedrijfsfilm:

Informatie

Organisatie en activiteiten:
ForFarmers zet zich in “For the Future of Farming”: voor de continuïteit van het boerenbedrijf en voor een financieel gezonde agrarische sector die nog vele generaties een duurzame rol zal spelen in de maatschappij. Door intensief met klanten samen te werken biedt ForFarmers hen concreet resultaat: een beter rendement, een gezondere veestapel en een hogere efficiëntie. Dit wordt gerealiseerd met een aanbod van maatwerk en Total Feed-oplossingen en met een gerichte aanpak ondersteund door gespecialiseerde en deskundige professionals.
Ambitie | Duurzaamheid | Partnerschap
De kernwaarden maken duidelijk waar For Farmers voor staat, ze zijn de kern van de bedrijfscultuur.
U ervaart deze kernwaarden in het gedrag en de manier van werken. Zo streven ze met Ambitie naar steeds betere resultaten en een team van wereldklasse. Duurzaamheid geeft aan dat ze voor de langere termijn gaan met goede zorg voor mens, dier en milieu en met partnerschap geven ze aan dat ze er voor u zijn. Ze zijn gericht op langetermijnrelaties en geloven in win-win.
Missie:
ForFarmers heeft de ambitie hét toonaangevende veevoerbedrijf in Europa te zijn: de ‘Total Feed’-partner voor boeren. Samen met u willen ze het beste mogelijke resultaat op uw bedrijf realiseren.

‘For the Future of Farming’ is ForFarmers’ belofte aan agrarische ondernemers: ze werken samen met u om uw langetermijnsucces, en dat van de agrarische sector als geheel, te waarborgen.
Visie:
ForFarmers wil een rendabele en duurzame Total Feed-oplossingen bieden, zodat u vlees, eieren of zuivel van hoge kwaliteit kunt produceren. Hun rendabele en duurzame voeroplossingen ondersteunen u bij het optimaliseren van uw bedrijf voor wat betreft winstgevendheid, voedselveiligheid en werkgemak. Daarmee zijn ze een essentiële schakel in de voedselketen.

Adresgegevens

Adres:
Stad:HEIJEN
Website:Forfarmers

Deel dit bedrijf