Factsheet

Kernactiviteiten:
Effectief en efficiƫnt onderzoek en ontwikkeling zijn een voorwaarde voor innovaties en een belangrijke groeimotor voor BASF. Ze werken in interdisciplinaire teams aan innovatieve processen en producten voor een duurzame toekomst. Op deze manier garanderen ze hun zakelijk succes op lange termijn met op chemie gebaseerde oplossingen voor bijna alle sectoren van de industrie.
Aantal medewerkers nationaal:
10.000 werknemers wereldwijd
Vestigingen nationaal + internationaal:
Bij BASF werken ongeveer 10.000 werknemers wereldwijd aan onderzoek en ontwikkeling aan innovaties voor de chemische industrie. Onze medewerkers zijn bezig met ongeveer 3.000 onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten op ongeveer 70 locaties. Dankzij onze nauwe samenwerking met tal van partners uit de academische wereld en het bedrijfsleven, hebben we een internationaal en interdisciplinair Knowhow Verbund gecreƫerd.
Bedrijfsfilm:

Informatie

Organisatie en activiteiten:
BASF is een van 's werelds meest innovatieve bedrijven. Innovaties zijn hun bron en de drijvende kracht. Hun bedrijfsstrategie is ook gericht op innovatie: BASF introduceerd voortdurend duurzame oplossingen op de markt die aanzienlijk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit van leven en het besparen van hulpbronnen zoals water of energie. Het succes wordt gedreven door onderzoek.
De chemische industrie heeft altijd innovatie gedreven: synthetische kleurstoffen, ammoniak als basis voor kunstmest, polymeren als bijvoorbeeld grondstof voor isolatieschuim en verpakking, synthetisch geproduceerde vitamines, vloeibare kristallen voor displays, blockbuster-fungiciden en plantenbiotechnologie.

In de loop der jaren is de focus echter verschoven. In de jaren zeventig lag de nadruk op het ontwikkelen van nieuwe moleculen omdat deze innovaties de grootste waarde genereerden. Vanaf de jaren tachtig tot het einde van de eeuw is de aandacht in toenemende mate gericht op het verbeteren van toepassingen en het aanpassen van producten. De focus van innovatie en waardecreatie gaat vandaag verder in de richting van gefunctionaliseerde materialen en oplossingen.
Visie:
Voor BASF is innovatie de sleutel om succesvol te onderscheiden van de massa in een uitdagende marktomgeving. Hun innovatieve kracht is gebaseerd op het wereldwijde team van hooggekwalificeerde medewerkers met verschillende specialisaties. Daarnaast betrekken ze externe partners bij hun innovatieprocessen en onderhouden ze talrijke contacten met wetenschap en bedrijfsleven.

Adresgegevens

Telefoon:+31683001794
Website:BasF

Deel dit bedrijf