Factsheet

Kernactiviteiten:
Het is een groot contrast: het vroegere beeld van oude auto’s gedumpt in een weiland, tegenover de hightech autorecycling van nu. In Nederland recyclen we afgedankte auto’s tot 98,6 procent van het gewicht. Wat overblijft van je oude auto, past nu in een boodschappentas. ARN heeft als expert op het gebied van autorecycling aan de wieg van die ontwikkeling gestaan. Strengere milieuregels en technische innovaties gaven de autorecycling een grote impuls. ARN heeft het proces en de keten in kaart gebracht en geeft er sturing aan. Samen met de keten zorgt ARN ervoor dat ten minste 95% van de auto’s wordt gerecycled en nuttig toegepast
Hoofdvestiging Nederland:
De hoofdvestiging van ARN Recycling in Nederland, bevindt zich in de Gelderse plaats Tiel.
Kennisgebieden:
• Ontwikkeling van recyclingprocessen.
• Operationeel advies over recyclinginstallaties.
• Doorrekening van business cases van recyclingprocessen.
• Advies over productontwerp vanuit circulair perspectief.
• Advies over wettelijke mogelijkheden en belemmeringen.
• Verkennen van bestaande en nieuwe afzetmarkten
Werkgebied:
Recycling
Bedrijfsfilm:

Informatie

Organisatie en activiteiten:
De ARN-organisatie is ‘lean’ en efficiënt, met verschillende businessunits voor de diverse taken. Elk op hun eigen plek in de keten helpen zij om het autorecyclingproces milieutechnisch verantwoord, efficiënt en optimaal gecontroleerd te laten verlopen – nu én in de toekomst. Daarvoor werken we nauw samen met alle schakels in de keten.
ARN is in 1995 als ‘Auto Recycling Nederland’ opgericht door vier marktpartijen uit de autobranche: BOVAG, RAI Vereniging, Stiba en Vereniging FOCWA Schadeherstel. ARN is dus niet ingesteld door de overheid, maar door de sector zelf. Met als doel: Nederland helpen te voldoen aan de Europese normen en autodemontage/-recycling zo schoon, duurzaam en volledig mogelijk maken.

Volgens de ‘Europese Autowrakken richtlijn’ van 2015 moeten alle lidstaten van de Europese Unie minstens 95 procent van het gewicht van afgedankte auto’s nuttig hergebruiken: 85 procent in de vorm van hergebruik van componenten en materialen; 10 procent via energieterugwinning of andere nuttige toepassing. In Nederland helpt ARN de sector om die doelstelling te halen, en liefst zelfs te overtreffen. ARN streeft naar hoogwaardige autorecycling, waarbij zoveel mogelijk voertuiggewicht een goede nieuwe bestemming krijgt. Al onze inspanningen zijn erop gericht om dit zo kwalitatief mogelijk én economisch haalbaar te realiseren.
Missie:
De missie van ARN is om samen met onze partners te streven naar een verantwoorde en hoogwaardige recycling van auto’s.
Visie:
De visie van ARN is toekomstgericht. Ze geloven dat recycling van auto’s bijdraagt aan de circulaire economie, waarbij er geen schade is voor milieu en leefomgeving. Dat gaat steeds verder. Wat nu nog niet kan, is straks mogelijk. Ze laten zich daarbij leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, de Sustainable Development Goals (SDG’s). Daarbinnen heeft ARN vijf hoofddoelen geselecteerd, waarbij het zorgen voor duurzame consumptie- en productiepatronen centraal staat. Ook de samenwerking van ARN met uiteenlopende partners past goed binnen de VN-doelstellingen. ARN streeft naar recyclingprocessen die zo duurzaam mogelijk zijn, met zo min mogelijk uitstoot van CO2. Het is tegelijkertijd een keuze voor efficiënte processen, om daarmee de kosten laag te houden. Om nieuwe toepassingen te ontwikkelen, werkt ARN samen met researchinstituten en universiteiten.
Bedrijfsfilm:

Adresgegevens

Adres:Biezenwei 3
Postcode:4004 MB
Stad:TIEL
Land:NL

Deel dit bedrijf