Factsheet

Kernactiviteiten:
Perfon is gespecialiseerd in de verwerking van glasheldere BOPP verpakkingsfolie. Op snelle wikkelaars, snij-, stans, hotneedle- en laserperforatiemachines worden talloze OPP eindproducten gefabriceerd volgens exacte specificaties van de klant. Voor de snelle inpaklijnen in de voedselindustrie is Perfon marktleider in het maken van vleeswaren tussenlegvelletjes. Perfon maakt klankharde, kaarsrechte rollen met of zonder perforatiegaatjes. Door middel van hotneedle- of laserperforatie kunnen verschillende patronen gemaakt worden, zodat ieder product de gewenste beluchtingsgraad krijgt. Perfon kan alle mogelijke folies en laminaten versnijden en bewerken, ook in loonwerk. Tevens is het mogelijk de folie te laten voorzien van een hoogwaardige bedrukking.
Aantal vestigingen:
Oerlemans Plastics (Genderen en Giessen), Plasthill (Hillegom), Perfon (Goor), Fardem Packaging (Edam), OPI (Oosterwolde) en Flexpak (Geldermalsen)
Kennisgebieden:
Duurzaam produceren staat hoog in het vaandel bij Perfon BV. Zo is Perfon BV in bezit van geactualiseerde milieuvergunningen, een beleidsmilieuplan (BMP), en een energie efficiency plan (EEP). Alle getoetst door het bevoegd gezag. De bovengenoemde plannen komen voort uit het convenant voor de rubber- en kunststofindustrie die Perfon BV heeft ondertekend. Tevens is Perfon BV deelnemer aan de meerjaren afspraak III waarin zij zich verplicht energiegebruik te reduceren. Het een en ander komt weer samen in het elektronisch milieu jaarverslag ( Emjv ) die getoetst wordt door het bevoegd gezag. Tevens geschiedt er een monitoring door Senter Novem die aan de hand van de bovengenoemde gegevens van alle aangesloten bedrijven een jaarlijks brancherapportage maakt.
Ook Perfon is zich bewust van gevolgen van de productie van kunststof voor het milieu. Met een eigen regenereerlijn binnen de OPACK-groep wordt de onbedrukte folie gerecycled en weer omgevormd tot polyethyleenkorrel. Van deze korrels wordt er opnieuw weer folie geproduceerd. Er gaat dus binnen Perfon geen korrel verloren, het milieu wordt minder belast en de productiekosten worden daardoor ook verlaagd! Tevens maken we bij alle bedrijven van Oerlemans Packaging gebruik van groene stroom.

Bekijk ons referentiematrix boekje over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen volgens ISO26000.

Het KIDV heeft een document ontwikkeld ter verduidelijking van het scheiden van biobased– en/of biologisch afbreekbare verpakkingsmaterialen. Hierin staat beschreven hoe het afval weggegooid moet worden en hoe het voor de consument verduidelijkt kan worden met eventuele logo’s.

Informatie

Organisatie en activiteiten:
Perfon is een organisatie die de laatste jaren een grote groei heeft doorgemaakt. Met name ook de acties die we nemen op alle mogelijke aspecten van maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben daartoe bijgedragen. In een veranderende wereld is het leveren van alleen een goed technisch deugdelijk product geen garantie meer tot continuïteit van de onderneming op korte dan wel lange termijn. Perfon wil volgens een volwaardig kwaliteitssysteem leveren en produceren. Daarom zijn we sinds 2011 BRC-IOP gecertificeerd. Een steeds belangrijker deel van onze afzet vindt plaats in de voedsel en farma industrie. In deze branche wordt er gewerkt met het BRC-IOP kwaliteitssysteem. Dit kwaliteitssysteem omvat procedures, werkmethodes en hygiënevoorschriften om onze producten volgens kwaliteits- en hygiënenormen te kunnen produceren en leveren.

Elk jaar wordt ons BRC-IOP kwaliteitssysteem door een extern bureau geaudit (getoetst). Voor onze afnemers is het behaalde certificaat een garantie dat er op verantwoorde wijze wordt geproduceerd. Het produceren volgens hoge kwaliteitsnormen heeft de hoogste prioriteit binnen ons bedrijf. Er vinden dan ook veel testen en controles plaats.

Alle bedrijven van Oerlemans Packaging zijn lid van EFTA-Benelux. Dit is een brancheorganisatie voor bedrijven die het flexografische drukprocedé tot hun specialisme hebben gemaakt.
Begin 80’er jaren start de familie Ordelmans met de productie van tussenlegvelletjes voor de vleesverwerkende industrie. Een onderneming wordt opgericht onder de naam Namsos (plaats in Noorwegen) en ruimte wordt gehuurd bij de plaatselijke aannemer. Eind jaren ’80 gaat Namsos over in andere handen en wordt besloten tot de bouw van een nieuw pand. In 1991 wordt de nieuwe locatie in gebruik genomen en wordt tevens de naam van de onderneming veranderd in Perfon BV (Per = Perforeren, Fo = Folie, N = Namsos).

Eind jaren ’90 is Perfon BV de pioniersfase ontgroeid en is er behoefte aan een sterke partner om verdere groei te kunnen realiseren. In 1999 wordt Perfon BV overgenomen door de Oerlemans Packaging Group. Sinds die tijd is er flink geïnvesteerd in nieuwe machines en de bouw van een nieuw magazijn. Heden ten dage is Perfon BV een goed georganiseerd bedrijf met een state of the art machinepark waarmee zij nu en in de toekomst haar klanten uitstekend kan bedienen.
Missie:
Perfon BV is een betrouwbare fabrikant en partner voor hoge kwaliteit specialistische verpakkingen en folies die haar producten winstgevend verkoopt op basis van continuïteit en lange termijn partnership met zowel haar leveranciers als haar afnemers.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Perfon een uitgangspunt geworden in de bedrijfsvoering. We zijn ons bewust van de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we als bedrijf hebben. Duurzaam produceren staat dan ook hoog in het vaandel. Er worden jaarlijks milieuplannen opgesteld. Tevens zijn we deelnemer aan het MJA3-convenant, waardoor we ons verplichten om het energieverbruik te reduceren.

Aangezien Perfon BV steeds meer van haar producten afzet in de food industrie moeten haar afnemers er volledig op kunnen vertrouwen dat alles in het werk wordt gesteld dat de producten onder honderd procent consumentveilige condities zijn geproduceerd, waarbij tenminste wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen hieromtrent.
Visie:
Perfon BV produceert en levert een volledig assortiment specialistische, flexibele één-en meerlaagse kunststof folies en verpakkingen. De markt bestaat uit business to business markten voor food, non-food, verpakkingsindustrie, groothandel, retail en tuinbouwtoelevering, wereldwijd. Onze technologie is productie en handel in kunststof flexibele folies en verpakkingen.
Bedrijfsfilm:

Adresgegevens

Adres:Nijverheidsweg 13
Stad:GOOR
Website:Perfon

Deel dit bedrijf